Boscos de bruixes i bandolers Contacte

Contacte

Associació de Municipis per al desenvolupament del Pla de Competitivitat Turística Boscos de Bruixes i Bandolers

 

Gabinet de premsa

Mitjans especialitzats en turisme

cl. comunicació – www.clcomunicacio.com

· Olga Casablancas | M. 649 433 637
ocasablancas@clcomunicacio.com

· Olga Llobet | M. 669 404 111
ollobet@clcomunicacio.com

Mitjans generalistes

Jordi Caupena | M. 620 208 255
jordi.caupena@yahoo.es